RÖRELSE:

Funktionell rörelseanalys och rörelseträning:

Har du tänkt på hur du rör dig när du går eller springer och hur ditt rörelsemönster påverkar din kropp, dina leder, muskler och anspänningen i kroppen?

Har du tänkt på vilken inverkan det skulle kunna ha att hitta ett sätt att gå och röra dig på som är mer skonsamt, lätt och gör att kroppen samtidigt får ökad chans till återhämtning, läkning och avslappning? 

Är det möjligt att röra sig / gå / springa helt avslappnad och lätt i kroppen?