RÖRELSE:

Funktionell rörelseanalys och träning i gång och löpning.

Har du tänkt på hur du rör dig när du går eller springer och hur ditt rörelsemönster påverkar din kropp, dina leder, muskler och anspänningen i kroppen?

Har du tänkt på vilken inverkan det skulle kunna ha att hitta ett sätt att gå på som är mer skonsamt, lätt och gör att kroppen samtidigt får ökad chans till återhämtning och avslappning?

Tillsammans tittar vi på ditt unika rörelsemönster.