HITTA HIT


Kliniken ligger lättillgängligt med fri parkering i området
Rosta på väster i Örebro. OBS! Ingång från Rostagatan.

Klicka här för karta

Från centrum / Hertig Karls Allé :
Sväng av från Karlslundsgatan (vid Lidl).
Fortsätt gatan rakt fram, vid nästa T-korsning ta
vänster. Kliniken ligger sedan på höger sida, en vit
husgavel mittemot koloniområdet.

Från Centrum / Hagagatan:
Sväng in på Älvtomtagatan och sedan första vägen in på Rostagatan mellan kolionilotterna. Kliniken ligger sedan på vänster sida och du kan parkera längs med gatan precis utanför.

Med buss:
Busslinje nr 5, 27 eller 28. Hållplats: Slåttervägen

 

•Profile Information•

Application afterLoad: 0.004 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.099 seconds, 2.36 MB
Application afterRoute: 0.109 seconds, 2.78 MB
Application afterDispatch: 0.199 seconds, 4.92 MB
Application afterRender: 0.290 seconds, 5.35 MB

•Memory Usage•

5681280

•11 queries logged•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '21u7uugvvc5ohifr0u8j12lg97'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1542484836' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '21u7uugvvc5ohifr0u8j12lg97'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '21u7uugvvc5ohifr0u8j12lg97','1542485736','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 5)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 4
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-11-17 20:15:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-11-17 20:15:36' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='4'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 5 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

•Language Files Loaded•

•Untranslated Strings Diagnostic•

•None•

•Untranslated Strings Designer•

•None•